Privacyverklaring

Het privacybeleid van Nijdam Osteopathie.

Privacyverklaring Nijdam Osteopathie

Per 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywetgeving rondom het verwerken van persoonsgegevens in werking, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het privacybeleid privacybeleid van praktijk Nijdam Osteopathie (Van Speijkstraat 35, 1057 GK, te Amsterdam) is op die wet afgestemd en wij nodigen u uit hiervan kennis te nemen. De medewerkers van praktijk Nijdam Osteopathie kunnen hun werk niet doen zonder de verwerking van bepaalde persoonsgegevens. De verwerking gebeurt met de grootst mogelijke zorg. Onderstaand leest u de privacyverklaring van praktijk Nijdam Osteopathie.

De belangrijkste punten van ons privacybeleid zijn:

  • In het kader van onze medische (BIG-geregistreerde) dienstverlening legt praktijk Nijdam Osteopathie persoonsgegevens vast. Dit betreft de volgende gegevens (NAW- gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer). De door patiënt ingeschakelde NOF-geregistreerden van praktijk Nijdam Osteopathie gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van geneeskundige, osteopathie-gerelateerde handelingen met als doel de patiënt zo goed mogelijk van dienst te zijn (zie punt 4.5 privacybeleid). Tevens worden, in samenspraak met u (patiënt), gegevens verzameld over uw aandoening (en eventuele relevante co-morbiditeiten), waarvoor patiënt de diensten van de osteopaat werkzaam in praktijk Nijdam Osteopathie heeft ingeschakeld. Praktijk Nijdam Osteopathie verwerkt niet meer persoonsgegevens dan nodig is om u van dienst te kunnen zijn.
  • Praktijk Nijdam Osteopathie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, met inachtneming van de wettelijk bepaalde minimale en maximale tijdspanne. Op moment van schrijven is dit 15 jaar (mei, 2018).
  • Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn de privacy-rechten van u als betrokkene gewijzigd. Nieuw zijn het recht van betrokkene op dataportabiliteit (‘overdracht van gegevens’) en recht op vergetelheid (‘het recht om vergeten te worden’). Voor uitgebreide informatie over uw rechten en of u hiertoe een verzoek kunt indienen, verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Praktijk Nijdam Osteopathie neemt passende beveiligingsmaatregelen (o.a website beveiliging met SSL-certificaat, gebruik van wachtwoorden, verwerkersovereenkomsten afgesloten met samenwerkingspartners, geheimhoudingverklaring met eventuele waarnemers) om misbruik van en onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Deze systemen monitoren wij pro-actief.
  • De website van praktijk Nijdam Osteopathie maakt gebruik van Google Analytics. Deze webanalyse-service wordt aangeboden door Google Inc. Voor deze analyse maken zij gebruik van het plaatsen van ‘cookies’. Hiermee wordt inzicht verkregen in uw gebruik van de website. Nijdam Osteopathie verzamelt geen gegevens m.b,t uw IP-adres. De bewaarperiode van uw website-activiteit wordt maximaal 14 maanden bewaart. Deze verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden zoals retargeting via sociale media. De website van Nijdam Osteopathie deelt geen gegevens met Google Analytics. Indien Google Inc. hiertoe wettelijk verplicht wordt, mag zij deze informatie aan derden verschaffen of voor zover deze derden de informatie namens Google Inc. verwerken. De doeleinden voor het plaatsen van ‘cookies’ zijn: betere functionaliteit van deze website en analyse van de vindbaarheid van de door u gezochte informatie op deze website. Dit stelt ons in staat de website en het gebruiksgemak, indien nodig, aan te passen. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het analyseren en verwerken van de informatie door Google Inc.
  • Op www.nijdam-osteopathie.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Wij verwijzen u voor meer informatie daarover naar het privacybeleid van desbetreffende websites.
  • Praktijk Nijdam Osteopathie behoudt zich te allen tijde het recht voor haar privacybeleid te wijzigen. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze pagina. Op deze pagina vindt u de meest recente versie.

Praktijk Nijdam Osteopathie hecht waarde aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van onze patiënten en bezoekers van de website. Uitgebreidere informatie kunt u nalezen in het privacybeleid van onze praktijk.
Door op of na 25 mei 2018 gebruik te maken van de diensten van praktijk Nijdam Osteopathie, gaat u akkoord met ons privacybeleid. Voor vragen over dit beleid of verzoeken betreffende uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met praktijkhouder Marie-Jeanne Nijdam via mj@nijdam-osteopathie.nl.

Nijdam Osteopathie

Marie-Jeanne Nijdam is gediplomeerd osteopaat en staat geregistreerd bij de Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF).

Maak een afspraak

Behandeling door een osteopaat wordt vaak als een opluchting ervaren voor klachten die blijven terugkeren en waarvoor geen oplossing mogelijk lijkt.

Bellen of appen:

Online afspraak maken

Gebruik de knop om online een afspraak te maken.

Hillegomstraat 12-14
1058 LS Amsterdam

+31 6 24 94 96 40
mj@nijdam-osteopathie.nl

Nijdam Osteopathie is aangesloten bij:

Nijdam Osteopathie

Adres:

Hillegomstraat 12-14

1058 LS Amsterdam

Routebeschrijving